×

Mua acc Lv 1~9

Chỉ với 100.000đ bạn sẽ có 1 tài khoản Liên Minh để chơi tại máy chủ Hàn Quốc
+ Tài khoản được tạo bởi thông tin của người Hàn gồm SĐT và Email
+ Nhân vật của bạn sẽ ngẫu nhiên từ cấp 1~9
+ Tên nhân vật ngẫu nhiên ( Tiếng Hàn hoặc Latin )
+ Có thể đổi mật khẩu ngay sau khi mua
+ SĐT và Email không thể đổi vì đây là thông tin của người Hàn Liên hệ ngay

×

Mua acc Lv 20~29

Chỉ với 200.000đ bạn sẽ có 1 tài khoản Liên Minh để chơi tại máy chủ Hàn Quốc
+ Tài khoản được tạo bởi thông tin của người Hàn gồm SĐT và Email
+ Nhân vật của bạn sẽ ngẫu nhiên từ cấp 20~29
+ Tên nhân vật ngẫu nhiên ( Tiếng Hàn hoặc Latin )
+ Có thể đổi mật khẩu ngay sau khi mua
+ SĐT và Email không thể đổi vì đây là thông tin của người Hàn Liên hệ ngay

Quá trình giao dịch
 • Tìm kiếm sản phẩm
  Tìm xem sản phẩm bạn cần
 • Liên hệ với chúng tôi
  Nhắn tin trực tiếp ở Fanpage
 • Thanh toán
  Thanh toán thông qua ATM,Thẻ cào
 • Hoàn tất giao dịch
  Cung cấp thông tin tài khoản cho bạn